Rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema

Kada se dete izleči od raka, ono ulazi u najčešće 5godišnji proces praćenja- kontrola. Taj proces se zove remisija. I status izlečen se koristi posle tog perioda. Do tada je praćenje bez znakova osnovne bolesti. Osnovna bolest je dijagnostikovani rak. Kako je lečenje dečijeg raka agresivno, važno je da se identifikuju, kvantifikuju i karakterišu rizici koji mogu da budu ispoljeni kasnije u životu, kao posledice lečenja.picture3

Faktori za rizike su faktori koji se odnose na:

 • primarni malignitet,
 • demografiju,
 • propratna stanja tokom i nakon lečanja,
 • osnovne genetske predispozicije (sem izuzetaka koji su povezani sa genetskim promenama)
 • posledice koje su uglavnom vezane za lečenje.

Radio/zračna terapija

Radio terapija je sastavni deo lečenja nekih vrsta dečijeg raka.

Zbog povećane stope preživljavanja je moguće pratiti dugoročne posledice.

Faktori koji utiču na posledice zračenja su :

 • Pozicija koja se zrači,
 • izvor zračenja,
 • doze zračenja,
 • pol,
 • uzrast.

Ono što se dovodi u vezu sa zračenjem kao rizikom i potencijalnim dugoročnim problemima u zdravlju su:

 • Kardiovaskularni problemi,
 • cerebrovaskularni,
 • endokrini problem,
 • gastrointestinalni
 • reproduktvni,
 • problemi sa jetrom,
 • problemi sa plućima,
 • problemi sa mokraćnim traktom,
 • neurološki problemi

Postoji rizik od pojave tzv. sekundarnog maligniteta: rak kože, dojke, tiroidni, kostiju, mozga, debelog creva, bubrega i pluća.

Hemioterapija

Mnoge vrste citostatika koji su sastavni deo protokola za lečenje nosi sa sobom veliki broj dugoročnih posledica.

Lista “opasnijih” citostatika je alkylating agents, anthracycline antibiotics, antimetabolites, corticosteroidi, epipodophyllotoxins i vincaalkaloids.

Rizici zavise od: doza, pola, uzrasta.

Hirurgija

Hirurške intervencije su nekada deo lečenja. U zavisnosti od onoga šta se operiše, može kao posledicu imati neki oblik invalidnosti, ograničenja fizičke aktivnosti, kognitivne posledice.


Neki efekti lečenja se javljaju ubrzo posle lečenja, a neki se razvijaju mnogo godina posle završetka lečenja. Na primer, gubitak sluha je povezan sa tretmanom cisplatine i obično se razvija ubrzo nakon tretmana (akutna toksičnost) i prestaju tokom dugotrajnog praćenja.

Pedijatrijski pristupi lečenju raka je evoluirao tokom vremena kao rezultat novih medicinskih dostignuća.

Iznenađujuće, uprkos brojnim promenama koje su se desile u proteklih 50 godina, specifični lekovi i modaliteti lečenja koji su korišćeni u ranim kliničkim ispitivanjima su još uvek uključeni u savremene protokole lečenja.

Modifikacije protokola su smanjile pojavu komplikacija opasnih po život . Međutim, savremena terapija je uvek povezana sa mnogim toksičnostima koje utiču na neurokognitivnu, neurosenzornu, endokrinu i reproduktivnu funkciju.

screenshot_16

Preventivni skrining i nadzor grupa u riziku lečenja može da olakša rano otkrivanje i pravovremenu intervenciju.

 

*Nature Reviews Cancer | AOP, published online 5 December 2013; doi:10.1038/nrc3634

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MladiCe PričaliCe
1
Potrebna ti je pomoć?
Zdravo!
Kako možemo da ti pomognemo?
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien